1. GIỚI THIỆU

DLVN đã  hình thành 2 Phần Chính ; một là Văn Minh Dịch Lý Việt Nam (Lý Thuyết) hai là Văn Minh Vũ Trụ Ngữ (Ứng Dụng Thực Hành) ; Lý Thuyết và Thực hành phân bố thích hợp trong  9 Phân Khoa dùng làm các cửa ngõ thuận lợi cho Trí Tri của mọi tấng lớp Học viên  tuỳ  Cơ duyên  mà hội nhập  như các Phân Khoa Triết Dịch , Phân Khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học, Phân Khoa Dịch Y Đạo,  Phân Khoa Nghiệm Lý ( Chiêm Nghiêm Lý Dịch) , Phân Khoa Dịch Võ Đạo, v.v… Tuy nhiên dù  vào bằng cửa Ngõ nào thì Học viên cũng sẽ được hướng dẫn qua Lớp Sơ Đẳng Triết Học Lý Dịch  để  Thấu triệt Ngyên Lý Căn Bản Đồng Nhi Dị của Học thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức. làm nền tảng cho mọi Phân Khoa  Dịch Lý VN .Xin tóm lược nội dung vài Phân  Khoa để  học giả  có ý niệm đại lược về DLVN.

 • Phân Khoa Triết Lý Dịch Họccòn gọi là  Triết Đạo Học  hay Vũ Trụ Đạo  là Phân khoa dành cho những người yêu thích Triết học ; biện chứng Dịch Lý học phủ trùm các biện minh chứng nghiệm ngay lập tức gỡ rối những khuất tất trong triết  học nhân loại , là nhịp cầu của Vi  mô Vĩ mô nối liền Huyền vi và Hiển hiện, giữa  Đạo Lý và Khoa học vật chất .
 • Phân Khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học mổ xẻ mọi cơ cấu Xã Hội từ Cơ cấu Vũ trụ , Cơ cấu muôn loài vạn vật , Cơ cấu Xã hội loài người cho đến những Xã hội Vi mô cực nhỏ. Trong Xã Hội loài người Thiên Nhiên Xã Hội  học là Triết lý An bang Tế Thế , khai thác Động Tĩnh của  của Vạn  Hữu để vén mở mọi thâm ý thầm ý của vạn hữu bằng Vũ Trụ Ngữ cho dù vạn hữu âm thầm  động tĩnh cũng không thể che dấu được . Vì thế trong Vũ Trụ gọi là Chính Trị Liên Hành Tinh .
 • Phân Khoa Khoa Học Biện Minh Chứng Nghiệm( Nghiệm Lý) hay Phân Khoa Dự Đoán Lý Dịch hoặc Dịch Lý Báo Tin là một Phân Khoa Chiết tính Tình lý của muôn loài vạn vật một cách Khoa học, khai mở Thần thức và Đức Thần minh cho Trí tri Ý Cơ  cấu của người có duyên cơ ham thích dự đoán, tiên đoán, gỡ rối mở đường tâm cơ giúp ta không trở thành kẻ  Bói mò, Đoán may nhờ biết đọc được Vũ trụ Ngữ, nghe được Vũ trụ Ngôn xuyên qua Động Tĩnh Tình Lý của Mọi Hiện Hữu.
 • Phân Khoa Dịch Y Đạo, là phân khoa trị bệnh không chỉ cho con người mà cho cả muôn vật; Dịch Y Đạo tạo dựng lại Lý thuyết Khoa Học Y Học Dân Gian của Việt Y Đạo, một Biện chứng Y Học làm cơ sở cho Y Lý , Y Trí và Y Đức . Không chỉ giới hạn trong Chất Thể Hình như Phẫu thuật hay phân tích DNA mà là Y luận trong toàn bộ 12 Phạm vi Tình Lý .

Việt Nam Dịch Lý Hội

Phân  Hội  Đức

Hạnh Thanh

taisao         Mong rằng chúng ta sẽ không còn chủ quan sau khi đã có cái nhìn tổng quan triệt để về Trí Tri Ý (Trí thức, Tri thức và Ý Thức) của Nhân loại, chúng ta cũng sẽ nhận rõ nỗ lực của Tri thức nhân loại rằng: Hết thảy ai ai cũng đều mong tìm đến  một Chính lý, một Chân Lý nào đó ngõ hầu giải quyết sự  phức tạp khi phải nhận thức phán đoán; cũng như giải đáp những nỗi u uất ê chề trong Tâm thức khi chứng kiến Chân Lý này xuất hiện thì lại đạp đổ Chân Lý kia, cái Đúng này thì lại phá hủy cái Đúng nọ, cái Thánh thiện của một Chân lý này lại là Tội ác của Chân lý kia.

       Nỗi thống khổ của Nhân loại từ bao thiên niên kỷ cũng chỉ vì truy tìm Chân Lý mà đấu tranh biến thành cuồng nộ đẫm máu, tỷ như ta thường gọi là Thực tại Khách quan Duy vật, đa số những tưởng đó là tuyệt đỉnh Văn minh thì chính nó lại trở nên phũ phàng mâu thuẫn âm ỉ chấp nhận trong nội thức những điều mà chính nó đã từng phủ định rằng đó là lạc hậu duy tâm, mê tín, dị đoan để rồi sự phủ định ấy ngày càng trở nên mãnh liệt hơn cấu xé trong nội thức; Tương tự chính những người rao giảng Đức Tin vào Thượng Đế Chí công vô tư để thực hiện công bình bác ái, yêu thương mọi người…thì chính lại là những người chà đạp,  vi phạm Công bằng bác ái và tình yêu thưong trầm trọng.

      Như vậy có nghiã là Trí Tuệ vẫn mãi mãi Thắc mắc và nó luôn cảnh báo sự Thắc mắc đó chưa hề truy tìm ra Chân lý, chưa hề đi đến tận cùng của Lý lẽ: Thắc mắc chưa Tận cùng kỳ Lý !

      Vậy Dịch Lý giúp được gì cho chúng ta ? Chúng ta hãy lần lượt nhìn lại như sau.

1.    Con người trong nhỡn quan Dịch Lý như thế nào ?

 • Con người có Lý Trí của nó luôn luôn yêu thích thắc mắc.
 • Con người là một hiện thực sống động có Trí tri riêng của nó  biết Thắc mắc về chính nó và mọi thứ loại  chung quanh nó .
 • Con người Thắc mắc để tự thấy mình đang dùng chính Lý Trí  của mình để suy tư, để tự giải đáp dù giải được hay không được! Ta không thể phủ nhận cái tôi có Lý Trí đã đang và mãi biết thắc mắc, Lý trí lúc mờ lúc tỏ, lúc u tối lúc siêu tuyệt linh diệu ( nhanh như Thần).
 • Con người biết dụng Lý trí chính là lúc nó bắt đầu Truy Nguyên Lý Học, Lý trí biến hóa khôn cùng không hình không ảnh nhưng ta lại khu xử được nó từng giây từng ngày.
 • Như vậy con người có trong nó Thần thức và Đức Thần minh biến đổi biến hoá bình đẳng và như nhiên giống như muôn loài trong Vũ trụ sống động. Thực ra Thần thức trực ngự ở Trí Tri Ý còn Đức Thần Minh là phần Âm ẩn tàng so với Thần Thức, Đó là Cơ Cấu Trí Tri Ý .
 • Thì ra Con người là một Hoá Thành siêu hợp Giữa Hữu thể Vật chất và Siêu thể Tinh Thần  cả hai không thể chia tách rời, cả HAI là MỘT, Một Âm một Dương cùng lúc chung cùng bất khả phân cùng với cái Hoá thành biến đổi lập tức thời liên tục  liên lỉ thành cái Thứ Ba giống mà hơi khác (GMHK)với cái trước nó là cái Lý Hoá Thành; nói cách khác có không thời gian can dự  thì Cái tôi hôm nay giống mà hơi khác với cái tôi hôm qua, hay xa hơn cái tôi lúc 10 tuổi giống mà hơi khác với cái tôi 20 tuổi hoặc quá quá khác với cái tôi năm 60,70 tuổi…nhưng cái Tôi vẫn chỉ là cái Tôi….tất cả chỉ là một chuỗi giống mà hơi khác với cái trước nó Gọi tắt là Đồng Nhi Dị.  Đó là Nguyên Lý Biến Hóa của Vũ Trụ.
 • Con người cùng Vạn vật trong Vũ trụ, Tự Do Động Tĩnh, Tĩnh Động trong một Quy Luật gọi là Quy luật Động Tĩnh Sống Động để Tương Giao Tương Cảm Tương sinh (ĐGCS).
 • Con người và Vạn loại trong Vũ Trụ thời nay nay thời chỉ là  Sự  Kết tinh của  muôn thuở Nhân loại và Vạn hữu. Đó là Luật Cấu Tạo Hoá Thành. Cho nên dù muốn dù không Con người và Vạn Hữu đã và đang thành, đã và đang sống động linh hoạt  nhịp nhàng với Luật Thiên Địa Tuần Hoàn, sinh sinh diệt diệt tuần tự trật tự muôn đời và mãi mãi.

2.  Tại sao Thắc mắc là nguyên tắc khởi đầu của Dịch Lý Việt Nam .

 • Con người Dựa vào chính Trí óc, Giác quan của mình  để nhận biết Vạn vật chung quanh mình  nghiã là  luôn luôn  thắc mắc, Sự thắc mắc đã khởi từ  thuở sơ sinh .
 • Thắc mắc và biết thắc mắc là động lực phát triển Tri thức, thành quả của bất cứ một nền Văn minh nào; Mọi văn minh đều là  kết quả chung góp của nhiều nhân tố biết Thắc mắc.
 • Nhờ có Thắc mắc con người biết khám phá, biết Đặt tên, biết kiểm nghiệm, biết diễn tả, biết  quy kết, biết trao đổi, biết đồng ý, biết phản đối, biết sáng tạo… Cho nên mọi Biểu tượng, Chữ viết, Lý thuyết, Triết thuyết, Học thuyết…đều khởi từ đó.
 • Quán triệt nhu cầu Thắc mắc của con người như trên DLVN đã đặt Thắc mắc lên tầm quan trọng khởi đầu cho những Trí tuệ muốn Truy tìm Lý Dịch.

3.    Tại sao phải đặt tên ? Theo Lý nào để Đặt tên ? Con người với Tri Tri Cơ cấu đã đặt tên cho mình và vạn hữu  thế nào ?

 • Vạn vật tự nó vốn không có Tên , nó chỉ là nó một Biến Hoá thành của Vũ Trụ đúng như luật Cấu tạo Hoá thành biến hoá biến đổi như nhiên. Do đó Con người có thắc mắc phải tìm cách phân biệt mọi Người, Vật, Việc ( Sự Lý) đang vây quanh mình để truyền thông lẫn cho nhau.
 • Con người vì Nhu cầu Truyền thông ấy đã tự đặt tên cho mình và cho vạn vật. Việc Đặt tên hay Định danh này là do con người làm cho vạn hữu mang danh mang tánh.
 • Dịch Lý không xét quá trình lịch sử của danh tánh vì nó thuộc phạm trù  Ngôn ngữ  học;  mà là truy tìm lý lẽ của Danh tánh; nghiệm xét Tiền nhân đã đặt tên theo nguyên lý nào, lý lẽ nào? Và dĩ nhiên không bị lệ thuộc vào hình thức ký tự của Ngôn ngữ  khi truy tầm Ý Lý của Danh Lý.
 • Lý Định Danh có diễn tiến như sau :

LyDinhDanh

 • Người học Dịch Lý vì thế không bám chết vào Danh từ, Ngôn Từ mà phải vượt trên nó để tìm Danh Lý của muôn vật, tìm đến ý nghiã nguyên thủy của Trí tuệ truyền thông. Hiểu chết nghiã một  ngôn từ  thì khó mà Cảm thông được với Thiên địa  vũ trụ  Vô Hữu; là tự dìm vào chốn mê lầm cố chấp .
 • Danh được gọi là Chí lý: Danh Lý, là phải có cái giống mà hơi khác nhau làm căn bản bổ nghiã cho nhau, ban nghiã lý cho nhau trong Cái NHẤT LÝ.

 4.    Câu trả lời tại sao ?

 • Chính vì Thắc mắc và muốn thắc mắc đến tận cùng không bị khiêm cưỡng áp đặt, nên người có trí luôn luôn muốn tự mình truy tìm Chân lý tìm cái Thắc mắc Tự do không ai có thể áp đặt cưỡng bách được nó : Đó là Trí Tri Ý Lực.
 • Chân lý Không cần tìm ở đâu xa mà tìm ngay chính trong con người; xử dụng hành trang tuyệt diệu nhất là chính  Trí Tri của mình: Đó là Trí Tri Ý Cơ Cấu hiệp nhất trong Con Người và Vũ Trụ Dịch ; là Con người đã bị và được Trí Tri Vũ trụ di ấn, di truyền GMHK trong nội thân nó: Con người Tiểu Vũ Trụ.
 • Hàng ngàn năm nay Nhân loại ai ai cũng mưu cầu Nhân loại có được cuộc sống an lạc, không máu đổ thịt rơi, không đau khổ trong máu và nưóc mắt!  Nhưng Nhân loại vẫn CHƯA có được Lý thuyết nào gọi là Lý thuyết của mọi Lý thuyết (Theory of Everything) để đem hạnh phúc tới cho Con người !!! Đó chính là vì Nhân loại đã kiêu hãnh với sản phẩm Lý thuyết của Trí Tri Ý mảng mảnh riêng của mình mà coi thường Trí Tri Ý Toàn năng của Vũ Trụ.
 • Con người vẫn kiêu hãnh tự hào khinh miệt lẫn nhau, kỳ thị chủng tôc, kỳ thị trí tuệ gốc nhóm, mầu da.., khinh miệt muôn loài vạn vật cho chúng là vô tri vô giác!… cho nên không thể nhận ra Chân lý của Vũ trụ, không thể hiểu được, cảm thông được giữa Con người với con người và với Muôn loài Vạn vật: Gọi là Đạo Cảm Thông Thiên Điạ .
 • DLVN bẩm thụ tú khí Trí Tri Ý Cơ Cấu Vũ trụ mà Tiền Nhân đã khám phá Lý Dịch; đã neo ý Lý Dịch bằng những Hình Đồ Vô Tự Vô Thanh: Nên gọi là Vô Tự Thiên Thư Kinh hay Kinh Dịch Nguyên Thuỷ…Vô tự Vô thanh nhưng đầy ắp Lý Lẽ của Vũ trụ sinh động hiện thực mà từ đó Hệ Thống Học thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức ra đời làm nhịp cầu nối liền các mảng Khoa học Tri thức Vô thần đã huỷ diệt Môi sinh môi trường hoặc Khoa thần học Tri Thức Hữu thần đã bóp méo Trí Tri Vũ trụ hầu như mất dạng, biến dạng nhường chỗ cho Trí Tri mặc định, mê tín huyền bí trong hàng ngàn ngàn năm qua.

KẾT LUẬN

Nhờ Tú khí Anh linh Tiên Rồng hun đúc thúc đẩy, Các Trí tuệ tiên phong của Nhóm Âm Dương Học Từ Thanh, Hội Dịch Lý Việt Nam được Thầy Tồ Xuân Phong thành lập từ năm 1965 đã  khôi phục Lý lẽ của Tiền nhân, đã khai mở con đường để ai ai cũng có thể vượt qua được ngưỡng cửa Dịch Lý.  Mở ra Một Kỷ Nguyên Mới Văn Minh Dịch Lý Việt Nam hoà cựu hợp tân trong thời đại này, nên DLVN cũng là Dịch Lý Thời Nhân; Nghiã là ở Thời đại nào, do Chủng tộc Dân tộc nào hiểu về Lý Dịch như thế nào thì thời đó việc đó gọi là Dịch lý của Dân tộc đó Chủng tộc đó .

Bước qua được ngưỡng cửa Căn bản Dịch Lý của DLVN, tin chắc rằng, các Bạn sẽ ung dung với Tư năng sẵn có của mình, tự tin hơn ở Khả năng của mình, vì sự kiên trì vượt ngưỡng này của các Bạn sẽ giúp Trí Tri các bạn đi từ Kiểm nghiệm một cách Khoa học cái Chân Lý ẩn tàng trong mọi Sự Lý hiện thực mà tiến vững chắc vào Chân tri Chân giác của chính Trí tuệ mình. Hơn nữa còn Xoá bỏ được tư duy thần thánh hoá người hoc Dịch, và xoá tan được ngay cả các ảo giác đã bị và được tạo ra do những người đã tự thần thánh hoá hiểu biết đúng sai nào đó về Lý Dịch Dịch Lý của mình trong phạm vi đã được và bị quy ước.

Mong  các Bạn hữu duyên hãy liên lạc với chúng tôi .

 Phân Hội Đức

Hạnh Thanh


XIN LƯU Ý

Việt Dịch Chánh Tông là Tài Liêu phát không cho các Học Viên Lớp Văn Minh DLVN .  Mọi phát tán,  sao chép có thê lạc lý dịch chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm này.  Mong chúng ta tôn trọng nguyên tác của Thầy Tổ .BiaVuTruNguLHT

GioiThieuVTNLHT

DucTuChuMôn Dịch Lý đã từ lâu được và bị con người liệt vào loại Khoa Học Huyền Bí! Nghiã là nó đã được rất nhiều Danh nhân, Kỳ nhân áp dụng và chế tác ra nhiều Bộ Môn thực hành Dự đoán, Tiên đoán, như: Lục Nhâm Dị Tri, Mai Hoa Dịch số, Bốc phệ Chánh tông, Lục Nhâm kim khẩu quyết, Tử vi, Phong thuỷ….là đã tạo cho đại đa số một Niềm tin nhưng là Niềm tin „bất khả tư nghị“.  Rất tiếc cho chúng nhân hậu thế từ lâu trong  Lý Dịch đã có một Niềm Tin trong mơ hồ, áp đặt không cho phép Trí tuệ được Tư do Thắc mắc luận bàn, một Niềm tin không có Đức Tự chủ, không có Đức Thần minh Vô Tư, không có Luận lý lý luận Khoa học… Hàng hàng lớp lớp như thế nên Huyền bí lại thêm Huyền huyền bí bí!… Chính là vì không hiểu được Đức Tính Tình Ý chân thật của Trời Đất, đến từ môt Nguyên lý Căn bản làm nền tảng cho Lý Dịch: Đó là Nguyên Lý ĐND GMHK của DLVN.

        Nói khác đi từ trong Trí tuệ ta khi đã có một Nguyên Lý nền tảng biện minh được một hiểu biết Khoa học Chính xác Vô tư về Đức Tính Tình Ý chân thật của Trời Đất là ta sẽ xác định được một Niềm tin tự chủ, tự lập, tự cường cho chính ta đồng thời tương thích dung hợp với Đức Tính Tình Ý của muôn loài Van vật.

ĐỨC TÍNH CHÂN THẬT CUẢ TRỜI  ĐẤT

     Chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu tức là kể từ sau KHTK Cực; bất cứ hữu khí, hữu tính, hữu thần, hữu sắc, hữu chất, hữu thể, hữu hình nào cũng đều là Hậu Thiên, dầu linh động đến đâu cũng là Hậu Thiên, là cõi hữu Hậu thiên như điện, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió, mây, nước, lửa, quả đất, loài người, chim muông, cầm thú, côn trùng, cỏ cây, vi tử, siêu vi hạt… đều là Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên vậy.

Bởi Hậu Thiên muốn hiểu biết về Lý lẽ của Tiên Thiên nên những danh từ Vô Toàn Vô, Cực Vô hay KHTK, KHTK CỰC được nêu lên để làm thứ tự trên suy luận để dễ hiểu Lý Lẽ của Trời Đất. Người xưa đã thắc mắc, tìm cách đo lường bằng lý lẽ ấy về Toàn năng Tạo Hóa, đã thấy được cái lý Cực tắc biến ở phạm vi Hậu Thiên. Cái lý Cực tắc biến đó đã có thể trả lời dứt khoát cho mọi người muốn hội lý về Tiên Thiên.

Nếu chúng ta thấy hay hiểu biết được sự đi về, sự tiến hóa hay vần xoay biến đổi và biến cách ở giai đoạn cùng cực của mỗi sự vật trong phạm vi Hậu Thiên thì bấy giờ chúng ta mới có thể trọn tin ở phạm vi Tiên Thiên cũng có lý do đó, và vì có lý do đó ở cõi Tiên Thiên Vô Toàn Vô qua Vô Cực nên Vũ Trụ Hậu Thiên này mói Biến Hoá GMHK theo Nhất Lý ấy miên trường đời đời kiếp kiếp .

Nói vắn tắt: Tiên Thiên là sự manh nha, còn Hậu Thiên là sự thành của manh nha đó, hoặc Tiên Thiên là Manh nha động, còn Hậu Thiên là Động cho ta thấy biết rõ. Nói gần hơn nữa Tiên Thiên là Luật động vô hình (Dịch Lý), còn Hậu Thiên là Luật động thành hình bóng (Dịch Tượng).

Nay Triết lý Âm Dương DLVN cho phép Trí tuệ của ta nhận thức được rằng từ Vô Toàn Vô đến Vô Cực, tức là từ Không Hoàn Toàn Không, đến bao nhiêu muôn tỉ năm cũng được, rồi Không Hoàn Toàn Không ấy buộc phải cùng cực. Cái Cùng Cực khoảng không ấy so với khoảng KHTK khi trước tức là Một mà Hai. Vô Cực thì có thể ví là khởi quyền Tạo Hóa cho đến 64 Quái là Tạo Hóa Toàn năng.

Để cho đại chúng dễ hội lý hơn trên các sự vật, việc thay vì nói Vô Toàn Vô và Vô Cực thì dùng hai chữ Động Tĩnh, nghĩa là Tĩnh hoàn toàn Tĩnh (THTT) là so với Vô Toàn Vô còn Manh nha Động được so với Vô Cực là THTT đã Cực biến: THTT CỰC. Cực Biến ấy bất kể là bao nhiêu muôn tỉ năm có nghĩa là quá nhanh chậm quá ngắn dài so với Trí hiểu của con người, nhưng là từ Siêu nhiên đến Hiển nhiên, Như nhiên chứ không phải đột khởi, đột biến hay đột phát gì cả. Biến động, Biên đổi, Biến hoá ở Cùng Cực rất là tuần tự và trật tự chúng đi từ Siêu nhiên, Tự nhiên, Tất nhiên, Quả nhiên, Bỗng nhiên, Dĩ nhiên, Hiển nhiên, Như nhiên.( xem Định Lý 8 bải Lý Thành VMDLVN)

Vậy, trước khi Động là Manh nha Động ở trong trạng thái Tĩnh vì THTT đang ở trong trạng thái manh nha Tạo Hóa, và biến hoá cho đến 64 Quái thì ví như là Tạo Hóa đã thực thi toàn năng, hay nói khác đi đó là Lò Tạo Hóa, là Hệ thống của Động Tĩnh của muôn loài, tất cả đều có tuần tự trật tự ấy, mãi mãi  sau này đều phải như vậy… Hãy ngửa lên xem trên trời sáng chiều trưa tối, nóng nóng lạnh lạnh, cúi xuông xem Vạn vật dưới Đất, bạn sẽ thấy được mặt con cháu chắt chít của luật Động biến, nó đang mọc lên và lặn xuống, đang sống chết, đang lớn lên và chết đi  rất là tuần tự trật tự.

Nếu tất cả muôn loài làm việc theo bổn phận của chúng như vậy thì có phải chúng ta và muôn loài cũng đang làm việc bổn phận bé nhỏ trật tự tinh vi mà ta chẳng hề hay biết chăng?

      Thật vậy, chúng ta tự biết rằng chúng ta đã, đang hay sẽ không thể hoàn toàn trọn tin vào Các Thuyết Hậu Thiên: Nào là Đột biến, bộc phát, là Bigbang, là Vũ trụ Nở rông thu hẹp… Tuy nhiên, nếu cứ theo tầm mắt thấy tai nghe, trí hiểu, của số đông thường tình thì hầu như là các vật đều rối loạn vô trật trật tự (độ Entropy), trái lại ở DLVN chỉ là sự hội lý theo luật động tuần tự và trật tự siêu nhiên và dĩ nhiên như nhiên của nó mà thôi! Nó cứ tuần tự thong thả đi chớ chẳng có rối loạn gì cả. Bởi vì Luật Động Tuần tự Trật tự quá lớn lao với một sự thể lớn lao vô tận, nó đang phải tuần tự ở trong vòng trật tự mà không đến được lúc ta cầu xin, hay kêu gọi; đồng thời nó còn cũng quá nhỏ bé, mau chóng và nhiệm nhặt với một sự thể nhỏ bé vô cùng nên nó cũng biến đi dù ta cố gắng lưu lại hay kéo níu, nó cũng chẳng ở, tỉ như Họa và Phúc đến đến đi đi (Như lai) làm cho ta thật là khó xét biết nó vậy!!!

Chính vì thế, nên Thầy Tổ DLVN mới có ý định trao chiếc Đồng hồ Dịch Lý với nhiều Bộ phận Thưà Trừ tân kỳ vào tay chúng ta những người ưa thích loại đồng hồ để mong xác định Hoạ phúc, đo lường Đúng sai, cân nhắc Thật gỉả trong Thiên Nhiên Xã Hội này.

ĐỨC TIN CỦA CON NGƯỜI

Trong DLVN, những danh từ, ký hiệu tượng trưng Tiến trình của Vũ Trụ đều do trí óc của con người đặt ra như Vô Toàn Vô, KHTK Cực Vô, KHTK CỰC, Thái Cực, AD Lưỡng Nghi, Tứ Tượng vận hành, Bát Quái và Lục Thập Tứ Quái, chỉ là những danh từ để thuyết minh sự Nhất lý giữa Vũ Trụ và chúng ta, cũng như đang ở sâu kín và lặng lẽ trong chúng ta. Thế nên, các danh từ ấy chỉ là từ chương của sách vở, mà sách thì viết không hết được lời. Lời thì diễn không hết được Ý, Ý thì không nói được hết Lý. Dầu vậy, chúng ta vẫn phải nhờ sách nhờ lời viết ra mới có thể khám phá được Lý. Hội được Lý là tất yếu của Môn DLVN; nhưng Đạt được Lý lại là do nỗ lực của từng Cá nhân Học viên.

Học DLVN chúng ta Chọn lựa văn ngôn, từ ngữ, danh ý cho mỗi tình ý qua trên sự vật, sự việc ấy chính là Thời Tự lập, Tự chủ, tự tập tôi luyện văn chương giồi mài Văn Lý Học cho chính mình. Nếu không cố gắng thì ắt chúng ta sẽ không còn thì giờ, sẽ mất dịp trau giồi khả năng hiểu biết và không hiểu biết đương thời của chính mình, bởi vì mình sẽ lận đận vói tạp sự, rối mù hỗn mang với nhiều việc thay vì ngộ Đạo (Đạo Đời) thành ra ngộ Đời (Đời Đạo) mà không diệu dụng được ĐẠO và ĐỜI  là cùng lúc chung cùng.

Hơn nữa, như chúng ta đã và đang chứng kiến thiên hạ loạn lạc mà thủ phạm của cuộc chiến miên trường ấy của nhân loại đang cùng với kẻ đồng lõa hiếu chiến là những kẻ loạn Tự, loạn Từ, loạn Ngữ, loạn Ngôn Xướng, khiến nhân loại loạn ngôn vọng ngữ, loạn tình loạn ý loạn lý rồi tranh chấp dẫn đến chiến tranh đẫm máu! Đó bởi chính tại vì trùng thiên Tình Ý đang lu mờ về bờ bến Âm Dương. Thế nên khắp toàn thể nhân loại cũng đang bị đe dọa tự sát tập thể, tự sát chung chỉ vì hỗn loạn tình lý. (Chiến tranh huỷ diệt, Chiến tranh Ý Thức, Chiến Tranh Mạng, Chiên tranh Kinh tế…)  Đó là vấn đề nhân loại, chưa hiểu rõ về Âm Dương Tình Ý trong Tượng Hình Hài Thanh văn ngôn ý nghĩa, tức chưa khám phá ra Âm Dương Trí Tri Cơ Cấu, cho nên hậu quả tất nhiên là khu xử văn ngôn chữ nghĩa vung vít và chết ngộp trong Âm Dương Trời biển Tình ý. ( Một lời nói, Một đọi Máu!)

Hậu quả đó là vì chỉ thấy cái Quá Quá Khác, chỉ đóng khung giam mình trong phạm vi nhỏ hẹp để leo lên đỉnh, để rồi tự coi đó là đỉnh cao Trí tuệ!  Vì thế làm cho thiên hạ rất cao ngạo những tưởng như đã Quán thông Thiên đia! Là Ông Trời con! …Nhưng thật ra là nói mà không tự biết mình đang nói gì, viết mà không biết mình đang viết gì, hỏi mà không tự biết mình đang hỏi gì, trong phạm vi Âm Dương Tình Ý nào của loài người, của Đất Trời Vũ trụ! Cho nên mơ ước có một Lý Thuyết của mọi Lý Thuyết, của mọi thứ, đúng cho muôn loài (Theory of Everything) cũng đang là hướng tiến của Khoa học Hiện đại ngày nay. Chính vì thế Thầy Tổ DLVN đã tiên báo rằng: Người Tây Phương sẽ tìm Học Dịch Lý Đông phương và dậy dỗ lại Loại Dịch Lý Sai lầm này cho người Đông phương !

Do vậy mỗi người trong chúng ta đều phải Tự lực, Tự cường lo cho xã hội mà hằng ngày chúng ta phải sống chết với nó trong Trí Tri Cơ Cấu, trong từng lời ăn, trong từng tiếng nói, trong từng điệu bộ, cử chỉ của loài người. Trời Đời Người đã xui khiến cho chúng ta là những người Việt Nam có mặt hiện nay, có mặt khắp 5 châu 4 biển trong vận hội Dịch Lý Thời Nhân này như đã tín nhiệm giao phó, phó thác trọng trách nặng nề cho chúng ta. Trời Đất đã sắp đặt trật tự tinh vi như vậy, nên chúng ta bất đắc dĩ mà “Thuận thiên hành Đạo”.

Chúng ta không mơ, nhưng chúng ta vẫn được và bị Khai mở Kỷ Nguyên Mới để nhân loại được dịp tự cứu mình ra khỏi cảnh loạn ngôn vọng ngữ, hết mờ mịt về Âm Dương Tình Ý trong văn ngôn và nhất là khi ta đọc tư tưởng của người khác thì nhận ra ngay ta cần phải biện chứng luận lý thế nào cho Chính lý, Nhất lý không thể gây tranh cãi…ít nhất là cho Trí ta đạt tới chốn an hoà và hỗ trợ cho chính tâm hồn mình bình an!!!  Bởi vì ta đã  khá tự chủ tự cường tự lập, bởi vì ta không phải mượn hiểu biết, lập trường của người khác để a dua, theo đuôi phê phán, để chia bè kết đảng …

Học DLVN khi thấu triệt được Lời thì chúng ta sẽ phong phú được Ý và đến được Lý mà hợp cùng Trời Đất, mà tiến hóa ở bất cứ thế hệ nào trong mọi tầng lớp. Do đó ta cũng có thể đem phổ biến, truyền bá cái Lý đó trong thiên hạ, để tự mỗi người, ai cũng có thể xác định cho mình một nhân sinh quan thích hợp với mọi thời đại, ở mọi tầng lớp.

KẾT LUẬN

Tóm lại Học DLVN với Nguyên Lý ĐND GMHK chúng ta đã biện minh toàn bộ Nhất Lý Biến Hoá của Tạo Hoá, đã tự tạo được một Đức Tin: Hợp Tình, Hợp Lý, Hợp sáng mà  dầy thêm Đức Thần Minh Vô Tư để thể hiện Đức Tự Chủ, Tự Tin, Tự Cường, Tự Lập cho chính Trí tuệ chúng ta; Là Hành trang Vào đời để “Thuận Thiên Hành Đạo” và cũng là Hành trang để khôi phục Văn Minh Tiên Rồng đó vậy.

Thuần Tốn Khuể Hoán 03-04- Quý Tị

Phân Hội Đức

Hạnh Thanh

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: