PHÂN KHOA BIỆN MINH CHỨNG NGHIỆM

 VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI

Giới thiệu

PHÂN KHOA BIỆN MINH CHỨNG NGHIỆM

 

Phân khoa Biện Minh Chứng Nghiệm là phân khoa Thực hành Học Thuyết Tiên Hâu Thiên Trí Tri Ý Thức của DLVN; Các bài quảng diễn của Phân Hội Đức như:

 • Bàn về Nghệ thuật Kiểm soát Chiêm nghiệm,
 • Tóm tắt Lý thuyết Biện minh chứng nghiệm,
 • Phương pháp Vận dụng Đức Thần minh Vô Tư,
 • Lý thuyết áp dụng Vô Cực Đức Tánh hay Thai nhi Vũ trụ,
 • Tiên Hậu Thiên Học Thuật,
 • Lý Thuyết Thanh lọc,
 • Ngũ thần Toát yếu,

Chỉ là những bài phụ đạo dẫn đường giúp Học viên dễ dàng nắm vững Lý thuyết trong lúc Thực hành, thực tập sao cho Lý thuyết và Thực hành CLCC LTTT hiện diện trong Trí Tri Ý Thức. Kỹ thuật thực tập phân khoa này tạm chia là hai Phương pháp chính theo từng trình độ nhận thức về Lý Thuyết DLVN:

I.- PHƯƠNG  PHÁP KIỂM SOÁT CHIÊM NGHIỆM

a.- Trình độ Sơ Đẳng:

 • Thực tập ý nghiã AD Danh Lý và Danh được Lý trong Phạm vi của Bát Quái ( Bài tập Bát quái Vạn loại)
 • Thực tập 64 Quẻ Tượng với Sách Dịch Lý Khai Nguyên 1.

b.- Trình độ Trung Đẳng:

 • Thực tập Lý Sinh Khắc (Việt Dich Chánh Tông)
 • Thưc tập Lý Đông Tĩnh, biên thông ADLS .

c.- Trình độ Cao Đẳng:

 • Thưc tập Biến thông Ngũ thần
 • Thực Tập Lý Tính và Lý Thành CLCC, LTTT .
 • Thực tập Biến thông với Trí Tri Cơ cấu của Vô Cực Đức Tính.

II.- PHƯƠNG PHÁP THANH LỌC TRI THỨC

Đây là Phương pháp dành cho các Hoc viên trên Cao Đẳng, bởi vì ở Cao Đẳng đã Thực tập qua các giai đoạn biến Thường Kiến thành Tri Thức; Cho nên Nhu cầu Trí tuệ cần phải có sự Thanh Lọc các Tri thức sẵn có trong Nhân loại để mong truy tìm được Chân Lý cho Nhu Cầu Trí tuệ của chính mình. Dưới đây Một số Danh Ý ta cần có:

Thường kiến:

Là ý nghĩ, ý tưởng, niềm tin tạm thời của ta, ta tự do đi tới một quyết định về nó, bằng cách này hay cách khác, lúc đó điều ta nghĩ chỉ  là thường kiến, là ý kiến riêng tư của ta, nó được hình thành mà không bị lệ thuộc, cưỡng bách; cho nên Thường kiến:

 • Nói lên những khả hữu (có thể có) hơn là những điều chắc chắn (Tất định).
 • Ý nghĩ, ý tưởng này của ta có thể bị tha nhân nghi ngờ, bất đồng ý, phản đối.

Tri Thức:

Là Tri thức khi đối tượng mà ta đang suy nghĩ đến buộc ta phải tư duy về nó theo một phương pháp, một quy ước, một nguyên lý hay một số Đinh luât công thức nào đó, nó không phải là ý kiến, ý tưởng riêng của  ta . Ví dụ:

 • Tri thức Toán học, Vật lý, Hoá học….
 • Tri thức về Triết của các Triết gia…
 • Tri thức về Lich sử.
 • Tri thức Khoa học thực nghiệm.
 • Tri Thức Đông Y, Phong Thuỷ..
 • Tri thức Dịch Lý VN.
 • ….

    Tuy nhiên việc tạm phân biệt Tri thức và Thường kiến như trên ta nên hiểu Trí Tri Ý chỉ là 1 AD Trí Tri Ý cho nên Thường kiến cũng trở nên Tri Thức ( Ý Sáng tạo có nền tảng); ngược lại Tri Thức cũng là Thường kiến (ví dụ làm toán cộng trừ). Điều này xẩy ra rất bình thường, khi chúng ta có Tri thức Toán học, Triết học, Lịch sử… chúng ta cũng vẫn có Thường kiến trong các Khoa môn ấy kể cả  Khoa học Thực nghiệm..  và ngược lại.

Sự Giống mà Hơi Khác của Thường kiến và Tri Thức là độ chắc chắn và xác thực; nghiã là Thường kiến dựa trên bằng chứng hoặc những lý lẽ xác đáng làm cho chúng trở nên Tri Thức, những tuyên bố, những ý kiến không có căn cứ vững chắc, hoặc không dựa trên nền tảng nào thì chỉ là những thành kiến chủ quan vọng động của chúng ta và không trở thành Tri Thức được.

Chân Lý:

Nhu cầu của Trí Tri Ý là Truy tìn Chân Lý; Là Vấn đề cho đến nay vẫn là „nan giải“. của Nhân Loại. Do đó chúng ta cũng tạm chia làm 2 loại Chân Lý như sau:

 Chân Lý vùng miền

Là Chân Lý chỉ Đúng ờ Vùng này nhưng Sai hay không thích hợp ở Vùng kia, hoặc Miền nọ. Nó có thể đúng ở Phạm vi này nhưng sai ở Phạm vi khác; Đúng ở Không Thời Gian này không đúng ở Không Thời Gian khác. Vì thế Chân Lý Vùng miền thường bị và được chuyển dạng để trả lời cho các Câu hỏi ĐÚNG SAI!  Thắc mắc đúng sai; có ba loại hình mẫu  cho câu hỏi và trả lời .

 • Một là những câu hỏi và trả lời cho những điều hiển nhiên: Ví dụ, Cha mẹ sinh con cái, Kích thước Sinh vật trong tự nhiên ở Điạ cầu nhỏ hơn kích thước của Trái đất. (Thường Kiến)
 • Hai là những câu hỏi và trả lời có thể kiểm chứng bằng kinh nghiệm và quan sát: Ví dụ, Nhiệt độ tốt nhất của cơ thể người là 37°C…(Tri thức)
 • Ba là những câu hỏi và trả lời phải tìm kiếm sự nhất trí của một nhóm người nào đó hay các nhà chuyên môn… hoặc ý kiến của đa số đồng thuận có thể được coi như là dấu hiệu cho thấy ý kiến đó có khả năng đúng nhất. Ví dụ: Đáp số của một Bài thi Toán; Trúng tuyển của một Thí sinh, Bầu cử Nhà Lãnh đạo …(Tri thức hay Thường kiến thụ động bị lệ thuộc vùng miền như luật pháp,phong tục,số đông..)

Chân Lý cuả mọi Chân Lý

Tuyệt đỉnh của Chân Lý Vùng miền là Chân Lý Tôn Giáo, là Lý tưởng thống nhất Tôn giáo hay Liên Tôn dẫn đến Sự thống nhất của Thần Học, Khoa học và Triết Học. Đây là vấn đề mà Nhân loại vẫn còn tranh cãi, thậm chí hoá thành chiến tranh nhưng vẫn không giải quyết được bởi vì Lý thuyết cho Mọi Lý thuyết (ToE) vẫn chưa thể tìm được huống chi là Tìm Một Chân Lý của Mọi Chân Lý.

Với DLVN nói riêng thì nòng cốt Triết học DLVN là học hiểu về Sự thật của Biến hoá Hoá Thành, là truy tìm Chân Lý Biến hoá; Vì thế Thiên nhiên Tự nhiên hay Tha nhân (Cái Nhiên) không phải là đối tượng, cũng không là đối thủ của Cái Ta trong Dòng Đấu tranh Sinh Tồn mà Đối tượng là Nhu cầu truy tìm Chân Lý cho Trí tuệ của Cái Ta trong dòng Sinh Tồn đó. Đây mới chính là cái biết đem lại an lạc và hạnh phúc cho muôn loài vạn vật đã, đang và sẽ hiện hữu: Cảm Thông Thiên Điạ.

Với Phật giáo thì mỗi sự vật trong thiên nhiên là một Chân Như, Phật Tử tu hành để tìm về Chân Như để thoát khỏi Tứ Diệu Đế. Chân Như theo quan điểm DLVN là Cái Ta, Thiên nhiên và Tha nhân đều có đồng một tánh KHTK Manh Nha Cực, đều mang trong nội thân Vô Cực Đức Tánh (Tú khí của Vũ trụ). Con người thấy có khác biệt thì đó là do cấp độ nhận thức GMHK tiến dần tới Quá khác, Quá quá Khác mà sự khác biệt được nhận biết nhiều ít. Do vậy người tu học tập luyện với PP của PK Biện Minh Chứng Nghiệm DLVN sẽ có ít hay nhiều nhận thức về tính chất Đồng nhi Dị này sẽ hiểu rõ cái Chân Như tức Cái Nhân bản, Vật bản, Sự lý bản trong Vũ trụ mà thôi.

 

Phân Hội Đức

Hạnh Thanh

Câp nhật xong giờ Vô vọng Tiệm Lý

DL 25/8/2018

 

 

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: