Trung đẳng

08/01/2011

TrungDang

LyThuyet

TỰA  BÀI

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nguyên Lý Đồng Nhi Dị

Lý Trí Tánh Truy Nguyên Hoàn Nguyên

Đạo Cực

Đức Tự hữu Manh Nha

Luật Diễn Tiến

Thần Thức và Đức Thần Minh

Lý Tính Động Giao Cảm Sinh

Ngũ Thần

Sách Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

Sách Vấn Đáp  Trung Đẳng

 ThucHanh01

THỜI LINH

TỰA ĐỀ

TRANG

Tiệm – Quan

Quan – Bỉ

Đ.Súc-T.Súc

Tấn – Bác

Di – Phục

Tụng – Bỉ

Cấu – Kiền

ĐSúc-T.Súc

Khuể – Tổn

Tấn -Bác

Tấn – Bác

Tuỵ – Bỉ

Bỉ – Tuỵ

Khuể-P.Hạp

Cổ – Th.Tốn

Độn – Bỉ

ThCấn-Tiệm

Khôn – Bác

Hằng-Giải

Lý-Tr.Phu

Khốn- Tuỵ

Di-Phục

Hoán-Quan

Tráng-Muội

Đoài – Tiết

Lý-Vô vọng

Lâm – Phục

Vào tiệm cơm

Mắt kiếng

Cái gà mèn

Gặp Thầy không?

Xếp đặt đồ đạc

Cái Bàn Ủi

Vá quần

Nhà Sách Khai Trí

Đi Long Khánh

Phóng xe đi mượn sách

Nói không lại đến

2 thẻ gởi xe

200$ mua đinh

Theo chị đi sửa răng

Xuống phòng làm răng

Đặt may Quần

Đoán mặc áo gì (LT)

Đoán mặc áo gì 2

Dì Năm Tây ninh

Dich lý huyền diệu

Đò Thủ Thiêm

Thanh Tra lớp học

Thăm bạn ở Phú Thọ Hoà

Trả lời sai Germ và Gerbe

Bạn đã mua giúp chưa

Nhờ trung gian mua máy

Mời nhau tới nói chuyện Dich

 13

15

30

37

41

47

106

108

109

126

128

131

135

143

144

146

148

153

154

157

170

173

175

176

181

183

186

ThucHanh

02

THỜI LINH

TỰA ĐỀ

TRANG

186

UngDungVDCTBảo vật vô giá này là 1 cái biết khắp muôn trùng. Bạn nào có tính hay tò mò muốn nhìn biết được tất cả mọi việc khắp mọi nơi thì Dịch sẽ trả lời tất cả. Lúc nào cần bạn cứ mở ra thì biết liền và có thể hay biết được nhiều điều lạ lùng. Muốn đến được tinh diệu thì phải biết thích nghi trên mọi hoàn cảnh, mọi vật, mọi việc.   Trước hết chỉ nói Dịch do chánh quái tinh vi rồi, hãy tập nói chánh  và biến . Sau cùng đã nhuần nhã về chánh và biến rồi thì tới tam quái(chánh hộ biến) liên quan.

Nói Dịch do chánh quái và biến quái.  

Ví dụ 1Bữa nọ đang lúc đi đường, bị ngừng lại tại cổng xe lửa. Vì có 1 chiếc xe sắp chạy ngang qua trên đường rầy. Bỗng nhiên lòng bạn muốn biết hoặc có người quen hỏi đố rằng: Tiên sinh hãy nói thử coi loại xe nào sắp chạy ngang qua đây. Biết rằng: Trên đường rầy có 2 loại xe: 1 loại xe sạch sẽ và 1 loại xe không được sạch lắm. Thế rồi bạn tính ra Dịch tượng là Thuần Đoài động hào nhị, biến quái là Trạch Lôi Tùy. Doai Tuy

Bạn nói ngay là xe đẹp, di động (di chuyển).

Ví dụ 2Cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa, bạn tính ra Dịch tượng là Hỏa Phong Đỉnh động hào ngũ, biến ra Thiên Phong Cấu.

Bạn nói ngay là đầu máy chụm lửa có móc nối (các toa xe).

Ví dụ 3Cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa, bạn tính ra Dịch tượng là Hỏa Sơn Lữ, động hào sơ biến ra Thuần Ly.

Bạn nói ngay là hôm nay nó chở hành khách nhà binh vì qủe Ly là quân nhân.

Nhưng người học Dịch phải biết thích nghi với hoàn cảnh xã hội, thời đại, tùy thời mà biến Dịch thì mới có một sức hiểu biết phi thường là đạo biến thông thiên địa, cảm thông cùng tất cả muôn loài vạn vật hợp cùng Trời Đất qủi thần, mà không bị sai trật. Ví dụ như quẻ Lữ biến ra Thuần Ly đó, nhằm sự thích nghi của nó thì bạn  lại nói rằng: hôm nay có khách chở văn nhân. Đó là sự huyền diệu của Dịch, học giả phải biết biến thông , mới nói Dịch đúng được.

 

BIẾN THÔNG THIÊN ĐỊA TẤT YẾU

Phàm người học Dịch đều nên biết (Tất yếu) : Mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có âm dương, thượng hạ, tả hữu. Khi một dịch tượng đã tính xong là sáu vạch. Thành sáu vạch là thành một Quái Lý, Quái Tượng. Quái Lý đó đối với người nói Dịch, học Dịch, giảng Dịch, thường thường phải ví như là một trạng thái, một cảnh huống, một sự kiện, một khí vận, một vận thế… Dịch Học Sĩ phải nhân Quái Lý ấy mà điều lý trên bất cứ vấn đề nào, có biến thông được như vậy thì mới rõ được cơ vi động tĩnh khắp muôn phương. Chỉ có một Quái Lý rồi người học Dịch đem Quái Lý đó soi vào trên mọi sự, vật, việc mà hội lý quán thông. Biến thông thấy biết được là do ở lòng vô tư. Vô tư có được là do ở tu tâm dưỡng tánh, càng trau dồi thì đức Thần Minh càng tỏ rạng, có thể thấu suốt muôn trùng. Muốn thấu suốt muôn trùng thì trước phải học biết cho rõ nghĩa lý của mỗi Quái Tượng (dịch tượng). Mỗi ngày phải theo dõi quái nghĩa để nhìn biết hiện tượng, ý tượng của quái lý mỗi giờ mỗi khác. Nhiều ngày như vậy thì mở rộng được kiến thức. Người đời khó đạt được dịch là tại chẳng học dịch lý, mà lại chỉ học từ chương chết nghĩa. Và cũng bởi chưa hiểu rõ ràng nghĩa lý của từng quái một mà đã vội vã đi sâu vào dịch. Rốt cuộc sẽ mất lý, mất đường lối, rồi mất lòng tự tín mà đâm ra chán nản cũng nên. Dưới đây là ví dụ nêu ra để làm dường lối học Dịch và cũng là phép BIẾN THÔNG TẤT YẾU cho người học Dịch và muốn nói Dịch. Trong cõi trời đất minh mông bát ngát mà lòng người hay ta có lúc muôn biết cớ sự động tĩnh ra sao, năm nay, ngày nay hoặc giờ nào tùy lúc muốn biết thì Dịch sẽ trả lời ngay trong khi bạn tính xong một dịch tượng. Biết rằng mỗi người là một trường hợp, đứng trong một cuộc diện hay cục bộ khác nhau mà nguyên lý thì chỉ có một. Cái chỉ có một ấy nay xin dẫn chứng sơ mọn dưới đây. Ví dụ: Ta tính được dịch tượng là Hỏa Sơn Lữ, quái nghĩa là Khách dã, cứ theo khoa Động Tĩnh học thì bạn biết là Khách động, hoặc suy xét về trong nhà thì người ở đậu có chuyện, suy về nhà quán thì là quán trọ, quán nước, tiệm hớt tóc có chuyện, suy về tĩnh vật trên một chiếc xe là cái yên phụ để chở thêm, suy về xuất dương cư ngụ là ngoại trú, suy về sự thể là tạm ghé… đại khái cái nguyên lý của nó là Khách dã, là đỗ nhờ, tá túc. Biết thích nghi với hoàn cảnh, xã hội, thời đại, thì biết được việc xảy ra cho chính mình hay cho người khác. Sở dĩ biết được chính xác là vì mỗi khi đã tính xong một dịch tượng, trước tiên nên xét thế vị thân mình, nếu không có lý đó với dịch tượng đó, thì phải xét đến bàng cận vãng lai, thứ mới đến bổn xóm, rộng ra nữa là làng tỉnh của mình đang ở, hơn nữa là một quốc gia hay quốc tế. Cứ từ từ mà xét ắt sẽ thấy được quái lý đó thuộc về cho mình hay bàng cận thân thích, bổn xóm, hay quốc gia, thế sự, đạo lý, vv… Khi chưa tính xong dịch tượng mà lòng người hay ta muốn biết trong năm nào thì dịch tượng khi tính xong có nghĩa trong năm đó. Nếu trước muôn biết trong ngày nào, giờ nào thì dịch tượng có nghĩa cho ngày đó, giờ đó vv…

THIÊN QUAN THẾ GIỚI HỆ ĐỒ

        Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong vũ trụ Dịch, trong luật của Tạo Hóa. Bạn có thể áp dụng Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp nhưng phải biết nhìn. Sau thời kỳ nhuần nhã thì chỉ ở trong lòng bàn tay chớ chẳng có gì là khó khăn cả.

 ThegioiHedo

CÁCH NHÌN BẢN ĐỒ

            Thí dụ hôm nay ở Việt-Nam giờ Tý, dịch tượng là Địa Thiên Thái, vòng vuông ở trong, nhưng trên 1 xứ khác đã đến giờ Ngọ, và rồi cùng trong ngày đó ở Việt-Nam khi mặt trời đến giờ Ngọ thì Việt-Nam có dịch tượng là Địa Sơn Khiêm thì cái xứ có giờ Ngọ khi nãy sẽ có dịch tượng là Thiên Trạch Lý ở vòng tròn ngoài (giờ Tý), còn ở sau Việt-Nam là Địa Trạch Lâm giờ Dậu, Địa Lôi Phục giờ Hợi.

BaiDocThemKhoaHocDuBao Là nghệ thuật mô tả chính xác Lý lẽ Biến động Biến đổi của mọi Sự Lý đã , đang và sẽ Biến hóa Hoá thành chúng ta gọi là Dự Đoán , Dự Báo hay Tiên đoán…Lý lẽ Diễn tiến Biến Động Biến Đổi và Biến Hoá này đã được Tiền Nhân Thánh Trí khám phá và chỉ để lại những Hình Đồ Vô Tự cho Hậu thế; vì thế nó đã được và bị diễn dịch tùy theo ý riêng theo thời đại từ  nhiều ngàn năm qua . Để mô tả lại chính xác Lý lẽ này; DLVN thừa hưởng Tú khí Anh Linh Rồng Tiên và Văn minh Âu Lạc đã làm sống lại Ý Lý  của Tiền Nhân và nay  trao đến các Bạn chìa khoá mầu nhiệm để gỡ rối sự Biến Hoá đã trở thành muôn trùng phức tạp , đa hình đa dạng thể hiện ở  rất nhiều  phạm vi phạm trù trong Vũ Trụ Vô Hữu .

1. BIẾN THÔNG

Biến thông là việc quan trọng nhất trong Dự Đoán , Biến Thông  là chọn một Danh Được Lý từ một Danh Lý của Trí Tri Cơ Cấu ( Trí tri Cơ Cấu là diễn tiến Hoá thành của một Cấu tạo Hoá thành) . Ta biết rằng có rất nhiều Danh Được Lý do sự Phát triển của Ngôn ngữ do đó phải tuỳ theo phạm vi mà Danh Đưọc Lý được ta chọn lựa ấy sẽ thích hợp để tương ứng với  Lý Lẽ của Tượng Dịch tức Danh Lý của Tượng Dịch . Chúng ta theo dõi một hoạt động của Trí Tri Ý khi Biến Thông như sau :

 • Ý Tượng Dịch Tiểu Súc : Có ý lý là sự nhỏ mọn, sự bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mối oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Bên trong đã chứa đầy đủ, đầy ắp rồi  ( Kiền) bên ngoài muốn nhét vào nữa (  Tốn) thật khó khăn nhét vào, nếu được thì chỉ còn nhét CHÚT ÍT mà thôi. Vậy, chỉ còn chứa được CHÚT ÍT , CHÚT XÍU ..
 • Luyên tập Linh hoạt Biến Thông: từ một số Các Danh Được Lý trong ví dụ trên (VDCT) người luyện tập cần tạo cho Trí tuệ  mình  nhận ra chỉ có  một Danh Lý Tiểu súc mà tùy phạm vi nó đã có những Danh Được Lý như vậy .
 • Luyện tập So sánh Phạm vi Được Lý : Ta không thể Biến thông nếu không có sự So sánh để Được lý. Ví dụ khi ta so sánh Dịch tượng Phong Thiên Tiều Súc với Dịch Tượng Đối ứng Lôi Địa Dự bằng AD biến các biến hào  ta có những Danh Được Lý tuỳ theo phạm vi như sau :

TIỂU SÚC                 so sánh với                                   DỰ

– Trong nhà  ———————————–  ngoài ngõ.

– Trong ruột  ————————————-  ngoài da.

– khổ tâm     —————————————-  hài lòng

– sầu buồn   ——————————————  vui vẻ.

– buồn hiu   —————————————-  vui cười.

– chiến bại   ————————————  chiến thắng.

– chút ít       ——————————————–  dư đủ.

– Cô quạnh  —————————————-  sum vầy.

– Hết          ———————————————–  còn.

– Sa sút       ——————————————-  dự trữ.

– mỏng       ———————————————-   dày.

– Bao che   —————————————-   nghi ngờ.

– ẩn núp    ————————————-   canh phòng.

– tiền lẻ     ————————————–   tiền để dành.

– bất đồng  —————————————–   bàn bạc.

– té ngã     —————————————-   đứng dậy.

– Con sâu   —————————————-   Con Rồng

2. DỰ ĐOÁN

Vấn đề Dự báo và thực thi Dự đoán con người cần có những điều kiện  khả dĩ  mang tính Khoa học Khách quan ; nó tuỳ thuộc vào Trí tri Ý thức được Tu tập rèn luyện của mỗi con người để có thể Biến Thông các Tình Lý bằng các Danh Được Lý thích hợp với Danh Lý Tượng Dịch. Ở đây tạm liệt kê những Điều kiện cho một Dự đoán nghiêm túc nhất  :

 • Xác định Dữ kiện trong một Phạm vi Tình Lý nào đó  .
 • Quan sát , nhận xét Dữ kiện cùng với thời động và cơ động, là cái động nổi bật .
 • Xử dụng một Phương pháp chính lý toàn diện một Nguyên lý Căn bản và chính xác  ở mọi nơi mọi lúc bất kể không thời gian ; với DLVN là Nguyên Lý ĐND .
 • Ghi chép cẩn trọng Câu chuyện, Vấn đề , Kiểm chứng  và phán đoán lại các Dự đoán và dữ kiện ngõ hầu dễ dàng nghiệm lại tại sao đúng, sai tại sao ? để trau dồi kinh nghiệm Biến thông .
 • Tỷ lệ Kết quả các Dự Đoán cho phép  người Dự đoán  tự biết có Khả năng Tiên Đoán và tự tin có khả năng Cảm thông Thiên Điạ đón bắt được Ý Lý Biến hoá của Trời đất bằng Công cụ mình đã xử dụng . ( Kính Chiếu Yêu ĐND ) .

Để đáp ứng những Điều kiện nêu trên  buộc Trí Tri Ý của Con người phải tìm đến những gì Tận cùng của nó ; nghiã là phải biết Thắc mắc , phải biết Truy nguyên hay Hoàn nguyên để giải đáp cho chuỗi thắc mắc tại sao ấy ; bởi vì Văn bất tận Ngôn ; Ngôn bất tận Ý , Ý bất tận cùng kỳ Lý . Cho nên Dịch Lý chính là Khoa học cho phép Trí Tuệ về đến tận cùng Lý lẽ và Trí tuệ người nào cũng đều khả thi bằng DLVN .

KẾT LUẬN

Vậy Lý ấy là Lý lẽ nào mà tự thân nó lại đúng  ở khắp mọi nơi mọi lúc, lại  như nhiên tự nhiên không khiêm cưỡng ép buộc Trí tuệ ? Lý lẽ nào là Căn do là Nguyên tắc là phương pháp giúp Trí tuệ tìm về Chân lý mà nó mong muốn ? Văn minh Khoa học ngày nay cũng  chưa thể  thoả mãn những điều kiện này ! Văn minh Cổ Đại cũng chưa giải quyết rốt ráo và khoa học tuy có quá nhiều môn pháp dị biệt còn tồn tại hoặc đã  mai một biến dạng chẳng hạn như :

 • Đông Y Học, Phong Thuỷ Học  thật khó trả lời với câu hỏi  tạI sao Ý Lý lại căn cứ vào Ngũ Hành ! Ngũ hành từ đâu mà có ? Tại sao có những điều ấy để dùng làm Lý cớ chẩn đoán ?
 • Tử Vi Học  căn cứ vào Các Sao an vị, Thiên bàn Điạ bàn …  Tại sao  có các sao ? Tại sao có 12 cung ? Tại sao có Lục Thập Hoa Giáp ? Tại sao mỗi sao có tính Ngũ hành  ?  v.v…
 • Bốc Dịch cũng vậy; Tại sao có Thái cực ,Lưỡng Nghi , Tứ tượng, Bát Quái, 64 Tượng ? Căn cứ và cách biến hoá lý lẽ biến hoá nào ? Tại sao dùng để Bói toán Đoán định ?  v.v…

Tất cả những Vấn nạn trên Dịch Lý Việt Nam phải giải quyết và đã giải quyết đã biện minh chứng nghiệm một cách khoa học; Hội Dịch Lý Việt Nam đã khai mở Kỷ Nguyên Mới này khởi từ năm 1965 để Đại Chúng Hoá Văn Minh Dịch Lý Việt Nam; Mong rằng các Bạn nhận thức thật rõ Danh Lý và Danh Được Lý để mở ra được Thần Hoạt Biến Biến thông cho Trí Tuệ mau chóng linh hoạt bén nhậy, để tự mình tìm ra con đường sáng của Trí tuệ mình .

VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI

Phân Hội Đức

Hạnh Thanh