Cao đẳng

08/01/2011

 

LyThuyet

TỰA BÀI

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Ý Thức và Nhận Thức Con Người trong Vũ Trụ Dịch

Đại lược về Học Thuyết Tiên Hâu Thiên Trí Tri Ý Thức

Trí Tri Ý Cơ Cấu Vũ Trụ

Đường Đi Dĩ Nhiên Của Tạo Hoá

Kỷ Nguyên Mới

Xã Hội Âm Dương

Vô Tự Thiên Thư Kinh

Sách Vấn Đề Lý Học

Sách Dịch Lý Nhập Môn

Sách Vấn Đáp  Cao Đẳng

ThucHanh

 THỜI LINH

 TỰA ĐỀ

 TRANG

BỉTiêmTụng

ÍchBácT.Phu

ViteKyteGiải

TruânBácTuỳ

KhiêmGiảiKhôn

BỉTiêmTung

ĐNhânCấuLy

TổnPhụcDi

ThăngMuộiTĩnh

BỉTiêmQuan

ĐoàiCáchTuỳ

CáchCấuTuỳ

TuỳTiệmTruân

ĐSúcQMuộiTổn

ĐSúcQMuộiTổn

GiảiKytếVitế

CấnGiảiTiệm

BíGiảiDiDi

Thăm Bạn

Chận xe mãi lộ

Đèn Măng Xông

3 chữ 1 ý

Muốn đi may quần

Vợ chồng bất hoà

Bà Xẩm nuôi vịt

Chích thuốc bệnh nhân

Đại Đội Tập bắn

Tết đi phép

Bạn hẹn trễ giờ

Mua Sơn+Đinh

Đi xe đoán chuyện gì?

Sửa xoá lung tung

Rút thăm chia gác

Xe phóng thanh vào cổng

Hẹn trước rạp hát

Muốn đâu xe chỗ khác sợ trộm

002

003

005

008

032

089

092

095

122

123

139

140

141

160

164

166

177

178

DichLyTatCa

Một Dịch tượng nói cho nhiều việc

 Ví dụ 1Có 1 tướng lãnh nói rằng:” Bộ tham mưu đề cử tôi xuất binh ra trận chuyến này. Vị tướng muốn biết kết quả cuộc hành quân sẽ đi về đâu. Trang được Dịch tượng:

DiGiaiPhuc

Điạ Hoả Minh di; Lôi Thuỷ Giải; Điạ Lôi Phục  Ý là  Hại đau, nơi nơi, trở lại

 Người học Dịch nhìn hiểu quái tượng như vậy thì có thể đoán rằng: Chuyến đi thì không sao nhưng có lẽ bị thương tích (hại đau) trên bước dường trở về (trở lại).

Quả thật vị tướng bị bích kích pháo (hại đau) chỗ giáp mối nớc của các kinh rạch lưu thông (nơi nơi) trong khi trở về (trở lại).

Ví dụ 2Tôi thường đến nhà một người bà con, bỗng nhiên một hôm nghe người bà con nói rằng: Tôi trông chờ chú đến để hỏi chú  một việc, vậy mà bây giờ gặp chú thì tôi lại quên, không nhớ ra việc gì. Tôi mở quẻ ra xem cũng là: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại. Rồi tùy theo tình trạng cá nhân, tôi nói: phải chăng cháu muốn hỏi chú về bịnh hoạn của cháu (hại đau) món thuốc để trị về huyết quản lưu thông (nơi nơi) để bồi bổ lại sức khỏe (trở lại).

À đúng rồi! Sao chú biết!

 Ví dụ 3:  Cùng Dịch tượng Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại áp dụng vào một trường hợp như sau: Có người bạn là nhà thương mại ở đô thành đến chơi cùng nhau đàm đạo. Sau khi câu chuyện đã gần tàn bỗng nhiên hỏi rằng;” Người học Dịch như anh có thể biết được hiện giờ tại nhài tô có việc gì xảy ra không?” Tôi liền lấy được Dịch tượng như trên: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại và áp dụng vào hoàn cảnh đô thành thương mại ban đêm, theo thời đại hiện hữu và bảo rằng: ” Có bóng đèn không cháy (hại đau) nơi bảng quảng cáo của anh (nơi nơi) mới vẽ lại đó (trở lại).

Quả nhiên anh ta trở về nhà lấy làm lạ thấy y như thế.

Nhiều Dịch tượng nói cho 1 việc

Có 1 văn phòng thương mại (VPTM)của 1 tư nhân đã cất trên 1 khoảng đất dính liền với nhiều căn khác.

Bữa nọ người chủ văn phòng thương mại ấy nói chuyện với nhà Dịch học, người học Dịch mở quẻ  ra xem được quẻ nào đó…Đến vài hôm sau lại hỏi chuyện về văn phòng ấy nữa, người học Dịch mở quẻ ra xem lại và được quẻ khác. Như thế kết qủa sự việc lại thay đổi hay sao?

Để trả lời câu chuyện ngộ nghĩnh này là số phận của 1 văn phòng thương mại vẫn còn ở vị trí cũ. Thế mà ở trong Dịch lại đổi chỗ của nó, thật là vui lạ.

Chắc quý vị rất tức cười trước khi đọc, có lẽ cho là vô lý, mà thực ra chính lý , chúng ta và muôn loài cũng bị đổi chỗ như thế mà không hay biết .Chúng ta ai ai cũng đều có thể cả tiếng lên rằng : Tôi là người , là thông thái, là bác học, là chuá tể muôn loài . Tôi có quyền thế, tôi có đất, tôi cất nhà trên đất tôi , vị trí tôi đã đặt ai đổi chỗ được , nếu tôi không phá huỷ , tôi không đổi nó, vậy thì ai đổi nó, sức huyền diệu nào dẫn dắt ta ? Hành động nào chỉ huy ta và cả vũ trụ ?

Đáp rằng : chúng ta chúng ta và muôn loài vạn vật có biết đâu trong cái tôi nhỏ nhít ấy hắng giây hằng phút , hằng vô giây còn có cái Lý Động Tĩnh đổi ta đổi cả nhà ta và thân xác ta ra thế khác , chi phối khắp nơi cùng tất cả muôn loài vạn vật đều bị Lý Động Tĩnh  chỉ huy .

Đây là câu chuyện văn phòng thương mại bị DỊCH đổi chỗ của nó mà nó vẫn trơ trơ chỗ cũ .

KhachSanLuDonTrang quẻ lần 1 được Thiên Sơn Độn, Thiên Phong Cấu, Hỏa Sơn Lữ. Lý vô tư đọc lên là lui ẩn, câu kết, đỗ nhờ.

Nhà Dịch học nói rằng: VPTM  ấy lui thụt (lui ẩn) mà dính liền vách (câu kết) với cái khách sạn (đỗ nhờ).

Trang quẻ lần 2 cách vài hôm sau được: Hỏa Sơn Lữ, Trạch Phong Đại quá, Thiên Sơn Độn. Lý vô tư đọc lên là đỗ nhờ, cả quá, lui ẩn.

Nhà Dịch học nói rằng: Khách sạn (đỗ nhờ) xây cất to quá (cả quá) mà thành ra khuất ẩn văn phòng thương mại (lui ẩn).

Trang quẻ lần thứ nhất ta thấy văn phòng thương mại ẩn lui vào liền vách với quán trọ.

Trang quẻ lần thứ hai thì ta thấy quán trọ to quá làm khuất văn phòng thương mại. Nhưng tựu trung đều đúng cả,  2 cái mới sinh ra Lý , Lý là khởi ở từ có 2 cái .

Liên quan giữa Chánh, Hộ, và Biến quái.

         Chánh Hộ Biến có liên quan mật thiết với nhau thành 1 cục diện diễn biến cũng như 1 sự việc của chúng ta ở ngoài đời khi đã có khởi đầu cuộc thì ắt phải có trung cuộc và kết cuộc. Lý đương nhiên của mọi vật mọi việc đều như vậy, cho nên người học Dịch không được phép bỏ qua các ý tượng của tam quái.

Ví dụ 1Đang ở nhà được 1 điện tín báo rằng:” Chồng em chết đem xuống 2.000 $.” Nếu chúng ta không học Dịch thì điện tín ấy đã mang cho chúng ta một không khí buồn lo trong gia đình. Ngược lại khi đã học Dịch rồi thì chúng ta mở Dịch ra xem, được Dịch tượng

GiaiSu        Ta dùng cái lý ấy mà tan vào bức điện tín kia thì sự thật chồng của em mình đâu có chết, nó chỉ là loan tin để cho mình đến mà giúp đỡ nó.

Khi chúng ta đã lĩnh hội được lý của Dịch; rồi dùng xài với tấm lòng vô tư thì có lúc, thoát khòi được việc bí ẩn muốn đánh lạc hướng chúng ta.

Ví dụ 2Có người đến khóc lóc: “Con tôi nó đã bị bắt .” Người học Dịch không được phép hoang mang theo lời nói hoặc sự khóc lóc của họ, mà phải cầm lòng cầm trí trang Dịch tượng thì thấy:

Thuỷ Sơn Kiển; Hoả Thuỷ Vị Tế;

Ý nghiã là trờ ngăn, thất bác, hợp cùng.

 Kế đó đem tán cái ý nghĩa ấy vào việc người bị bắt là bị chặn không cho gặp nhau hợp nhau. Gặp người thông minh (học Dịch) thì thấy rõ đầu đuôi câu chuyện như sau: Phải rồi, nó chận bắt con bà trước cửa (trở ngăn) lúc chưa kịp (thất bác) bước vào nhà (hợp cùng). cho nên dầu vậy con bà cũng vẫn xin phép vào nhà được và báo tin mình bị chân bắt trước cửa. Cũng thể theo lý ấy bằng: một tinh thần vô tư, chúng ta nói rằng: bà hãy nén lòng chờ đợi, vì có sự cản ngăn (trở ngăn) nhưng con bà phải vắng mặt ít hôm (thất bác) rồi sẽ đươc thả ra mà trở về (hợp cùng).

Quả nhiên vài ngày sau trở về.

            Ví dụ 3Bạn ngồi nhà nghe tin có hội thể thao bóng tròn ngoại quốc sẽ đến đấu giao hữu với hội nhà ngày nào đó. Trang được Dịch tượng:

Trạch sơn Hàm, Thiên phong Cấu, Trạch hoả Cách 

nghiã là thụ cảm, cấu kết, thay đổi.

Bạn có thể hội ý, rồi hoà nhã mà nói rằng: tôi cho tin ấy là không chắc vì rồi đây có sự thay đổi. Quả nhiên thiên hạ được tin (thụ cảm) về công cuộc gặp gỡ của 2 hội bóng tròn (cấu kết) xin dời lại qua ngày khác (đổi thay).

 

BaiDocThem

TÀI LIỆU THƯC TÂP LỚP VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM


01.- THỜI TRỜI

Mùng 01 tháng Giêng năm Tân Mão (Thứ Năm 03/02/2011).

Ngày Kỷ Sửu tháng Canh Dần – Giờ Tý – Đón Giao Thừa.

‐        Nhằm Dịch tượng quy ước Thủy Sơn Kiển (Trí Tri Ý Siêu Hiển), thuộc Bát Thuần Đoài, Âm Kim .

‐     TRỞ NGẠI (KIỂN) Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què quặt, khó khăn, Nạn tai .

‐     Chưa thể,  chưa còn (VỊ TẾ) .

‐    Thực hiện, thể hiện được (KÝ TẾ) .

‐    Mọi Sự vật Sự Việc Sự Lý đều Bị và Được trở ngại, trăn trở, Thủy ách  từ trên   đổ xuống, Hỏa ách từ dưới trào lên, từ trong ra ngoài, từ dĩ vãng kéo dài tới hiện nay (Kiển: bất năng tiến thoái chi tượng). Vì lý lẽ của Thiên ý ấy, cho nên:

 • Kiển động: Có sách lược Răn đe, Phòng thủ (Kiển).
 • Sách lược: Răn đe (Kiển) mà không (VịTế) thực hiện (KýTế).
 • Chiến lược: Phe nào (Ký Tế) cũng phòng thủ (Kiển), Người người (Ký Tế) thủ thế, tự bảo vệ (Kiển), chưa có (Vị Tế) thì Tìm cho được cách (Ký Tế) để phòng thủ (Kiển).

02. BIẾN THÔNG: (để tiến về THIÊN Ý).

A- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG KIỂN:

Biến thông danh Ý tượng Dịch KIỂN:

Bât năng tiến dã chi tương

Không thích đi, khó đi, khó di chuyển….

a/ Phạm-vi vật thể: Xe lăn, cây gậy, rào cản, răng khểnh, người què, cụt chân, teo chân, co rút, teo lại, thắt nút, thắt gút, buộc gút, cò cò, cà nhắc, khập khiễng, khập khểnh, khó tiến tới, khó lùi lại, chậm tiến, què quặt, Nước chảy đá mòn, Có công mài sắt có ngày nên kim, ….

ă/ Phạm-vi tình cảm: e, ngại, e ấp , e dè, e ngại , dùng dằng, tình duyên không suông sẻ, bỏ thì thương vương thì tội, không đơn giản, lòng vòng, lẩn quẩn, e thẹn, ngại ngùng, e sợ, ….

â/ Phạm-vi Ngăn trở: lực cản, phản lực, trăn trở, trắc trở, cản trở, điện trở, trằn trọc, trở ngại, chướng ngại vật, đắp mô, cản đường cản lối, thác ghềnh, gập ghềnh, chông chênh, kỳ đà cản mủi….

b/ Phạm-vi Bảo vệ: Cái nạng, cái chống, rào cản, vật cản, hầm chông, răn đe, bóp nghẹt, Lớp Ozon, Da  lông, Xương ….

b/ Phạm-vi Đạo lý: Không có Lực Cản, không có Lực đẩy, phải có hai cực bắc đẩy nhau (hai nam châm cùng cực đẩy nhau), không có can ngăn, ngăn cản, tức không cần tái lập luật Quân bình, không cần luật pháp làm trở lực cản ngăn trộm cướp, cướp trộm, không cần có Tôn giáo ngăn cản dục vọng, giới hạn ác tâm, không cần luân thường Đạo lý làm bộ ngăn cản (trục chân giả của Kiển) nạn buôn người…, cải tổ Liên hiệp quốc kiểu chậm hơn sức tiến bộ của công dân hành tinh…

Ă- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG VỊ TẾ:

Ưu trung vọng hỉ chi tượng.

Trong cái lo có cái mừng.

Trong cái chân thật hàm chứa dẫy đầy giả dối.

a/ Phạm-vi tình cảm: Thất vọng, thất tình, đổ vỡ, dang dở, ương gàn, gàn bướng, hàng hai, ba phải, rẻ tiền, ……

ă/ Phạm-vi diễn tiến: Ngả nghiêng, chênh lệch, chênh vênh, lưng chừng, bỏ dở, ba rọi, ba trợn, lừng khừng, chưa xong, chưa hoàn tất, ngâm tôm, trì hoãn, chưa đúng, sai lạc, sai số, .…

â/ Phạm-vi vật thể: Dở dang, lở dở, tiền chế, Cao su sống, thịt cá ươn, thất cách, thất bại, hao mất, ….

b/ Phạm-vi Đạo Lý: Vị Tế là Đạo lý Không bao giờ xong, là Đạo lý của sự Dở dang Là Hy vọng trong tuyệt vọng, là nằm mơ giữa ban ngày, là biết chưa xong, khó thành công…..

Â- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG KÝ TẾ:

Hanh tiểu giả chi tượng. Việc nhỏ ắt xong

a/ Phạm-vi Kinh tế: Hợp tác, hợp đồng, kết hợp, thông đồng, móc ngoặc, bè Đảng, bè lũ, phe phái, phe nhóm, ….

ă/ Phạm-vi Diễn tiến: Hiện hợp, hiện thời, hiện tại, hiện hữu, hiện thực, hiện có, tập hợp, hợp lý, hợp tình, hợp lẽ, thích hợp, hợp ý, hợp tác, hợp sức, thực hiện, thực trạng, thực hành, Việc nhỏ, thành công nhỏ, ăn ý, ăn khớp, ….

â/ Phạm-vi không gian: gọn ghẽ, gọn lỏn, ngay chóc, trúng đích, ….

b/ Phạm-vi Tánh tình: Đúng đắn, nghiêm túc, nghiêm trang, Thực tế, thực dụng, ….

c/ Phạm-vi Đạo Lý: Đạo Vũ Trụ liên hệ Vô hữu chằng chịt ẩn hiện lên xuống, là do công đức của Ký Tế là Luật Đồng Thanh Tương Ứng Đồng Khí Tương Cầu tương tác tương hỗ tương hợp; là Đạo của ÂD Đồng Nhi Dị 01 mà phải là 02 giống mà hơi khác vậy.

02- TIÊN ĐOÁN:

a/ Phạm-vi Thời khí:

 • Năm 2011, một năm chịu bão tố, thủy tai, thủy ách nặng nề và phải nhận chịu hiểm nạn từ trên cao (Sơn), những tảng băng tuyết (Thủy) ở Bắc cực (Thủy) bị và được đổ xuống gieo xuống (Kiển-nước đổ trên vách núi xuống). Nó có thể gây ra bão lụt, lụt lội, có thể thành đại hồng thủy nối tiếp trận hồng thủy vừa xảy ra trong năm tại Đông Bắc Úc châu. Bức xạ Sóng Từ (Kiển) của mặt trời tăng mạnh vì Tầng Ozon (Kiển) của Trái đất mỏng không còn (Vị Tế) liền lạc kết hợp (Ký Tế).…
 • Động đất, Lở đất (Kiển) sẽ xảy ra khắp nơi kể cả những nơi chưa từng bị (Vị Tế) cũng sẽ bị (Ký Tế). Núi lửa (Hỏa) duới đáy nước biển (Thủy) phun lên (Ký Tế) cũng sẽ gây ra nhiều cơn Sóng thần nguy hiểm (Kiển). Vậy Thời tiết năm 2011 còn ương ngạnh (Kiển) khốc liệt hơn năm 2010 nguy hại đe dọa loài người, loài người cùng nhau (Ký Tế) tìm mọi cách tự bảo vệ (Kiển) mà chưa được (Vị Tế).  Do đó lương thực sẽ khan hiếm (KIỂN).
 • Nạn Dịch tễ (Kiển) sẽ hủy hoại hàng loạt làm chết đi (Vị Tế) nhiều giống loài hiện nay (Ký Tế). Coi chừng vi trùng bịnh về da, tóc rụng, răng, sưng nướu răng bị hoành hành trong năm nay (KIỂN).

ă/ Phạm-vi Kinh tế:

 • Do sự bất công Lợi nhuận (Kiển) giữa giới chủ và thợ không giải quyết được (Vị Tế) nên lý tưởng Toàn Cầu Hoá (Ký Tế) chưa (Vị Tế) hình thành tốt đẹp (Ký Tế) như ước mơ. Ngược lại, sẽ làm nhiều Tập đoàn Kinh tế, và Ngân hàng phá sản (Kiển – Vị Tế).
 • Chính sách Thắt lưng buộc bụng (Kiển); giảm thiểu mức sinh hoạt (Kiển) tuy chưa (Vị Tế) lộ rõ (Ký Tế) nhưng sẽ bắt đầu trở nên  (Ký Tế) ngày càng rõ với cả người dân các nước giàu có, do đó Kinh tế các nước giàu sẽ có nguy cơ (Kiển) đứng bên bờ vực vực thẳm vì Khủng hoảng Cung cầu (Kiển) và Mậu dịch (Ký Tế).
 • Quốc gia nào cũng mong xuất khẩu cho nhiều tạo tình trạng bán ra nhiều mua vào ít, do đó cán cân Mậu dịch mất thăng bằng gây trở ngại lớn (Kiển) không thể (Vị Tế) quân bình lại được luồng giao dịch toàn cầu để không nuớc nào đạt xuất siêu hay bị nhập siêu quá lớn (Ký Tế). Vì vậy chiến tranh ngoại hối và tranh chấp mậu dịch (Kiển) là chuyện kiến ăn cá cá ăn kiến (Vị Tế) chắc chắn sẽ xảy ra (Ký Tế) trong năm nay.
 • Các nước nghèo (Kiển) phải thực hiện việc (Ký Tế) bán khoáng sản, phải khai thác khoáng sản dù biết bất lợi thất cách (Vị Tế) vẫn phải làm để trả nợ, còn gọi danh cung cấp (Ký Tế) cho các nước giàu đang khan hiếm (Vị Tế) nhu cầu nguyên liệu để Chế tạo Cơ khí, Vũ khí… Sự Nguy hại về môi sinh môi trường (Kiển) như do khai thác Bauxit ở Hungarie, ở Phi Châu và ở Việt Nam vẫn chưa ngừng (Vị Tế) mà còn sẽ tiếp tục (Ký Tế).
 • Công nhân các nước nghèo có đời sống quá khó khăn (Kiển) chưa có (Vị Tế) phản ứng mạnh thì cũng sẽ bùng nổ phản kháng (Kiển) trong năm nay, vì họ càng ngày càng thấy rõ (Ký Tế) sự bất công (Kiển). Do đó xã hội sẽ bị khủng hoảng! (Kiển).
 • Kinh tế VN sẽ rất khó khăn (Kiển) trong năm nay vì nó dở dở ương ương (Vị Tế) cho nên sẽ bị  kiệt quệ (Vị Tế) và không có gì thành công (Ký Tế). Nợ nần vay mượn quốc tế là trở ngại lớn nhất (Kiển) vì không (Vị Tế) minh bạch (Ký Tế) cho nên sẽ tạo rối ren bất ổn (Kiển). Những người trách nhiệm, muốn nói thật (Ký Tế) cũng không dám nói và không biết nói (Vị Tế) sẽ nói láo (Vị Tế) thay cho lời  nói thật (Ký Tế); rất đông người Dân sẽ lo ngại (Kiển) vì chưa biết (Vị Tế) gánh nặng này sẽ đổ lên đầu mình nặng bao nhiêu và ảnh hưởng đến con cháu như thế nào (Ký Tế).

â/ Phạm-vi Chính trị xã hội:

 • Đời sống của con người trong Xã hội lừng khừng, dùng dằng trở ngại (Kiển) Công ăn việc làm vẫn còn tiến thoái lưỡng nan          (Kiển)… chẳng đâu vào đâu (Vị Tế) nên chưa (Vị Tế) thực hiện được (Ký Tế).
 • Do ảnh hưởng thời khí ngặt nghèo (Kiển) nạn khan hiếm lương thực (Kiển), và sản xuất lương thực sẽ thất thu (Kiển) gây thiếu ăn, gia súc sẽ chết vì dịch bệnh (Kiển) ở rất nhiều khắp nơi (Ký Tế) nạn đói (Vị Tế) sẽ xảy ra (Ký Tế). Gây Khủng hoảng Chính Trị Xã hội lạ lùng (Kiển Đằng xà) chưa từng có (Vị Tế) sẽ phải xảy ra (Ký Tế).
 • Tình Lý Wikileaks: Do Mâu thuẫn quyền lợi Kinh tế (Kiển) đã đầy dẫy trong lòng nhân loại, giữa nước giàu nước nghèo, nước mạnh nước yếu, giữa người giàu người nghèo, giữa chủ và thợ; đã dẫn đến (Ký Tế) Mâu Thuẫn Chính Trị (Kiển) và vì phải thực hiện (Ký Tế) cho được việc san bằng mọi trở ngại Kinh Tế Chính Trị (Kiển) này, cho nên các Chính trị gia và Đại gia tư bản khắp thế giới đã phải nhập cuộc (Ký Tế) (hợp tác của mọi ngân hàng to đùng và Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Seoul và Yokohama) hy vọng phá tan trở lực (Kiển) đang làm suy sụp kinh tế (Vị Tế) bởi lẽ dễ hiểu: Nếu Thực hiện (Ký Tế) được để có một Tin Tối mật tung ra thì tốn rất nhiều tiền… hay Cản trở (Kiển) MỘT Tin tối mật – không cho lọt ra (Vị Tế) thì cũng sẽ mất nhiều tiền… Tiền mà lưu thông to lớn như vậy, thì thị trường chứng khoán sẽ lên theo. Cho nên mưu toan đen tối (Thủy) của những ngưòi này là một phe muốn bịt miệng (Cấn) sự thật đối với phe khác và ngược lại, nên Con Rối Wikileaks (Kiển) đã bị và được đẩy ra công bố (Ký Tế) các mật thư đều là chuyện xuất phát từ cả hai phía. Sự Việc của Wikileaks đã tạo ra những nghi vấn (Kiển) Ai thực sự đứng đằng sau chỉ đạo việc biên tập? Đăng tải nội dung gì và khi nào? Đăng với mục đích gì? Ai là kẻ hưởng lợi? Ai là kẻ chịu thiệt thòi? thì chưa rõ ràng (Vị Tế) vì cần được phơi bày (Ký Tế) như: Liệu  có thế lực kinh tế quốc tế đứng sau vụ việc này? Liệu đây có phải là một chiêu bài chính trị mới? (Ký Tế).                          .
 • Tóm tắt: Hiện tượng Wikileaks là một trong nhiều biện pháp thực hiện (Ký Tế) cứu vãn kinh tế suy thoái (Vị Tế) may ra bớt ách tắc (Kiển), chớ cũng chẳng có gì lạ cả. Nó nhằm trấn an các Quốc gia đừng lo tích trữ tiền tệ (Kiển), nên cho tiền lưu thông để khỏi trở thành giấy lộn (Vị Tế), hãy bớt in tiền tránh lạm phát (Vị Tế) – Vậy Wikileaks là con rối (Kiển) Chính trị Kinh Doanh (Ký Tế) chứ không liên hệ gì tới Tự do Ngôn luận đâu. Khi xong việc (Ký Tế) lợi dụng con rối (Kiển) dở hơi lẩn thẩn (Vị Tế) này thì sẽ tiếp tục tạo con rối khác (Kiển) cho bản bi hài kịch (Vị Tế) mới khác !!!.. Âu đó chỉ là TRỤC Chân thật nhiều Giả dối ít hoặc Giả dối nhiều Chân thật ít , vì loài Người đối đãi với nhau trên trục Âm Dương Chân Giả Lý – Tại vì sao có Trục Âm Dương Chân Giả ? ( xin xem Sách vấn đáp về Văn minh Dịch Lý Việt Nam—hoặc Văn Minh Dịch lý Việt-Nam ắt biết rõ ngay )

Xem tiếp Nguyên bản>>>